Tác giả: Android
Đăng bởi: ISO
Thể loại: Tình Cảm
ực nhớ ra là lúc mới xuống đây thì chính tôi đã khơi mào cho vụ ẩu đả giữa CB và DT, sau đó còn bỏ đi mà ko thèm giúp trường mình dẹp loạn.
Tác giả: Android
Đăng bởi: ISO
Thể loại: Truyện Teen
ực nhớ ra là lúc mới xuống đây thì chính tôi đã khơi mào cho vụ ẩu đả giữa CB và DT, sau đó còn bỏ đi mà ko thèm giúp trường mình dẹp loạn.